pippo

2 items

DIKTAS 2014

3 items

Sablici springs and Mucille lakes

8 items

Lisert springs survey 2013

12 items

Esplorazioni speleosubacquee Risorgive Timavo e Abisso di Trebiciano

7 items

Test za sledenje

10 items

Različne fotografije

6 items

Spremljanje akcije 14-01-2013

9 items

Campagna di monitoraggio 14-01-2013

1 items

Postojna 12-04-2012

4 items

Kick-off Meeting 8-3-2012

1 items

Vzorčenje krat

4 items

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu