DELOVNI SKLOP 2

2.1: Oblikovanje, priprava in določitev projektne ideje

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Pri VP v Tržaški pokrajini in pri PP4 v Obalno-kraški statistični regij.

Opis aktivnosti:
Oblikovanje, priprava in določitev projekta, priprava vloge, finančnega načrta in priložene dokumentacije.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP: koordiniranje strateške politike italijanskih PP, priprava skupnega projekta s PP4, priprava vloge za prispevek
PP2: koordiniranje strateške politike slovenskih PP, priprava skupnega projekta z VP, priprava vloge za prispevek
Ostali PP: določitev ciljev za skupno upravljanje podzemnih voda in zagotovitev učinkovitosti pri upravljanju vodnega omrežja.

Pričakovani rezultati:
Priprava projekta in izpolnitev vloge za prispevek.

 

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu