News

Posted Januar 22, 2015
Ad un affollatissimo convegno presso il Centro Congressi dell'Area Science Park, sono stati presentati i risultati del progetto HYDROKARST. Il prof. Maurizio Fermeglia, Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, il Prof. Alessandro Fonda, Direttore del Dipartimento di matematica e geoscienze ed il sindaco del Comune di Duino-Aurisina, hanno... + continue reading
Posted Januar 12, 2015
Vabimo vas na zaključno srečanje standardnega projekta HYDROKARST Trst, 21.01.2015, 9 – 15.30 Area Science Park, Kongresna dvorana Postojna, 22.01.2015, 9 – 15.30 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2 Trst, 21.01.2015:Pozdrav in začetek srečanja Prof. Maurizio Fermeglia, Rektor Univerze v Trstu Avv. Sara Vito, Odbornica za... + continue reading
Posted Junij 20, 2014
Tiskovna Konferenca Predstavitev publikacije AcegasAps Spa torek, 24. junij 2014 ob 11.00 uri na sedežu univerza v Trstu Oddelek za Matematike in Geoznanosti, Ulica Edoardo Weiss 2, Trieste Dr. Cesare Pillon, pooblaščeni upravitelj družbe Acegas-Aps Spa – Družbe iz skupine Hera ter prof. Franco Cucchi z oddelka za matematiko in... + continue reading
Posted September 28, 2013
Sono iniziate le comunicazioni, gli esperimenti ed i giochi scientifici saranno rivolti alle scolaresche. Dalle 14.00 e fino alle 23.00 le attività saranno rivolte a Tutti! I partners del progetto HYDROKARST hanno l’onore di invitarvi alla regata velica “researcher’s cup” che si terrà venerdì... + continue reading
Posted Avgust 28, 2013
Žal ni bilo možno nadaljevati z raziskavami v globljih poplavljenih jamah pri izviru Pozzo dei Colombi. V jami Labodnica pa je kljub znatni motnosti vode bilo mogoče raziskati še približno 80 metrov obsežnih pol-poplavljenih rovov in jam. + continue reading

Strani

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu